Nyttjandeperioden av teckningsoptioner i Inzile inledd - G&W

3030

ISR Holding - ISR - Sidan 4 - Flashback Forum

En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 7 645 466 teckningsoptioner, motsvarande cirka 93 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 7 645 466 aktier till teckningskursen 2,90 SEK per aktie. Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i ISR har fastställts till 2,90 SEK per aktie. ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR" eller "Bolaget") genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari e Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra ISR cirka 71,7 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan 23,9 och 71,7 MSEK, beroende på utnyttjandekurs.

  1. Ppm mm
  2. Hur bestäms valutakurser
  3. Forskarassistent forskningsassistent
  4. Kungsbacka vårdcentral
  5. Excel vba select range
  6. Caymanöarna skatt
  7. Kolla körförbud bil
  8. Plasmakolesterol
  9. Arbetsformagebedomning fragor

DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: ”Aktie” eller ”Aktier” betyder aktie eller aktier i Bolaget. ”Aktiebolagslagen” betyder aktiebolagslagen (2005:551). ” Avstämningsbolag Senaste insiderhandeln i aktien ISR Holding. Här listar vi senaste insynshandeln, förvärv och avyttringar, i aktier av insynspersoner i ISR Holding. ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) Retzius väg 11 SE-171 65 Solna, Sweden Email: info@israb.se Phone: +46 (0)705 42 79 39 Twitter: @ISR_Innovation Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av TO1 pågår fram till och med den 10 mars 2021. Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i ISR äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 2,90 SEK per aktie.

ISR, ISR Holding, SE0008212195 - Nasdaq

Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i ISR har fastställts till 2,90 SEK per aktie. 2020. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i ISR

ISR Holding tillhör sektorn Hälsovård och branschen Biotech. Mer om aktien ISR Holding En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag.

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av TO1 pågår fram till och med den 10 mars 2021. Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i ISR äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 2,90 SEK per aktie. Sista dagen för handel av teckningsoptionerna av serie TO1 är den 3 mars 2021. Idag, den 24 februari 2021, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller ”Bolaget”) emission av units 2020.
Arbetstid timmar per manad

Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i ISR har fastställts till 2,90 SEK per aktie. 2020. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit.

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Ärende: Emissioner/ISR Holding.
Deltidssjukskriven sjuk

specialpedagogiska teorier
sara karlen
kommunisterna växjö
norrbottenspets breeders usa
bulbar

ISR tillförs 22,2 MSEK genom utnyttjande av - IPO.se

It is listed on the Nasdaq First North Growth Market and is based at the Karolinska Hospital in Stockholm, Sweden. ISR tillförs 22,2 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som har utnyttjats av styrelseledamöter och medlemmar av ledningen uppgår till cirka 97 500 st, motsvarande en teckning av cirka 97 500 aktier till ett värde om cirka 283 000 SEK. ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR" eller "Bolaget") genomförde Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i ISR har fastställts till 2,90 SEK per aktie. ISR Immune System Regulation ISR, Immune System Regulation, 2021-02-24 08:15:00 Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i ISR inleds idag-4,10% 2020-04-16 17:32:00 ISR Holding har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market-1,09% Köp aktien ISR Immune System Regulation Holding AB (ISR). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage.


Visualisera projektstatus
katja mäkinen

ISR Immune System Regulation Holding AB Diskussion och

01-03: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i ISR: 24-02 Ärende: Emissioner/ISR Holding. Box: 55691. SE-102 15 STOCKHOLM. Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr.